Logo
  • Ürünlerimizle Tarım SektörüneGüç Veriyoruz..
  • HB-101%100 Organik
  • Organik Tarım İçinEşsiz Bir Ürün..
  • Fungusitler,InsektisitlerHerbisitler, Halk Sağlığı İlaçları
  • Yabancı Otla MücadeledeGLYCEL 48 L POL-AMİN
  • Temiz ToprakSağlıklı İnsan
  • HB-101 ileDaha Bol Ürün..
  • Canlı YapraklarSüper Meyve Tutumu
Ürünlerimizle Tarım Sektörüne1 HB-1012 Organik Tarım İçin3 Fungusitler, Insektisitler4 Zararlı Otla Mücadelede5 Temiz Toprak6 HB-101 ile7 Canlı Yapraklar8
Js Carousel by WOWSlider.com v4.7

ÜRÜNLERİMİZ

İLACIN ADI AKTİF MADDE AMB. İLACIN ADI AKTİF MADDE AMB.

İNSEKTİSİTLER

HERBİSİTLER

FULLBAN 4 EC CHLORPYRIFOS ETHYL 250ML CLYCEL 48 SL GLYPHOSATE IPA
TUZU
250 ml
500 ML 500 ml
1 LT 1 LT
5 LT 5 LT
FULLBAN 25 WP CHLORPYRIFOS ETHYL 400 gr 20 LT
800 gr EKO-DRAM 6 E MOLİNATE 1 LT
4 KG 5 LT
10 KG 10 LT
İZGOR 40 EC DIMETHOATE 500ML 17 LT
1 LT POL-AMİN 2,4 D-AMİN 500 ml
5 LT 1 LT
NOVA 20 EC CYPERMETHRIN 100 ml 5 LT
250 ml 10 LT
500 ml 17 LT
1 LT POL-ESTER 2,4 D-ETHYL HEXYL
ESTER
1 LT
5 LT 5 LT
NOVA 25EC CYPERMETHRIN 100 ml 17 LT
250 ml İZO-ESTER İSOOCTYL ESTER 1LT
500 ml 5 LT
1 LT 10 LT
5 LT 17 LT
MALAXON 20 EC MALATHION 500 ml
1 LT

BGD

MALAXON 65 EC MALATHION 500 ml SALKIM GİBB 20 SL GiberMic  Acide 500 ml
1 LT 1 LT
5 LT 5 LT
POLİSAN-ALFA
SİPERMETRİN
ALPHACYHPERMETHRIN 100 ml 20 LT
250 ml HB-101 (Sıvı) Naturel Plant Vitalizer 6 ml
1 LT 50 ml
5 LT 100 ml
POLİPLAN 20 SP ACETAMIPRID 100 gr 500 ml
400 gr HB-101 (Granül) Naturel Plant Vitalizer 10 gr
1 KG 1 KG

HALK SAĞLIĞI

5 KG
ALFATOKS 10 SC Alpha-Cypermt. 50 cc

DİĞERLERİ

DELTABİOL 50 SC Deltamethrin 50 cc AK FİLM Yayıcı Yapıştırıcı 250 ml

HB-101 Made in JAPAN

1 LT